Một huyện tại Hoà Bình sẽ trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái nông nghiệp

Toàn bộ địa giới hành chính huyện này với diện tích hơn 55.000ha được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ…

Một huyện tại Hoà Bình sẽ trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái nông nghiệp

Toàn bộ địa giới hành chính huyện Kim Bôi được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ…

UBND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành Quyết định số 2230 về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỷ lệ 1/25.000 huyện Kim Bôi đến năm 2040.

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Kim Bôi với tổng diện tích tự nhiên 551,28 km2 với 17 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 16 xã), có kết nối với các huyện lân cận trong bối cảnh phát triển tổng thể chung toàn tỉnh Hòa Bình.

Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Phía Nam giáp các huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy. Phía Đông giáp huyện Lương Sơn và huyện Lạc Thủy. Phía Tây giáp huyện Lạc Sơn và huyện Cao Phong.

Về hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai: Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 55.128,4ha, trong đó: Đất phi nông nghiệp 5.572,31ha chiếm 10,11%; Đất nông nghiệp, lâm nghiệp 48.920,07ha chiếm 88,74% Đất chưa sử dụng 636,02ha chiếm 1,15%;

Tổng dân số hiện trạng năm 2020 trong phạm vi lập quy hoạch là 120,1 nghìn người. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 83%, dân tộc Kinh chiếm 14%, dân tộc Dao và các dân tộc khác chiếm 3%. Dân số đô thị (thị trấn Bo): 14.606 người, tỷ lệ đô thị hóa của toàn khu vực lập quy hoạch 11,9%.

Dự báo quy mô dân số cư trú đến năm 2030 khoảng 145 nghìn người, trong đó dân số đô thị khoảng 50,8 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 35%.

Dân số tăng thêm trong giai đoạn 2020-2030 là 24,9 nghìn người. Đến năm 2040 dự báo tỷ lệ tăng dân số 1,7%, dân số vùng lập quy hoạch khoảng 171,6 nghìn người, trong đó dân số đô thị khoảng 77,2 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 45%. Dân số tăng thêm trong giai đoạn 2030-2040 là 26,6 nghìn người. Dự báo dân số tạm trú theo tiềm năng quỹ đất và động lực của chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 khoảng 20 nghìn người và đến năm 2040 khoảng 62 nghìn người.

Không gian vùng huyện được phân chia thành 3 tiểu vùng: Tiểu vùng 1: Gồm 2 xã (Đú Sáng, Tú Sơn) và đô thị Bãi Chạo (bao gồm ba xã Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Bình Sơn và một phần xã Tú Sơn); phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sức khoẻ gắn với nguồn nước khoáng nóng, du lịch văn hoá, cụm công nghiệp sạch, trang trại. Quy mô khoảng 14.171ha. Dân số đến năm 2030 là 33,7 nghìn người, đến năm 2040 là 39,9 nghìn người.

Tiểu vùng 2 (trung tâm huyện): Gồm 4 xã (Hợp Tiến, Xuân Thuỷ, Kim Lập, Hùng Sơn) và thị trấn Bo (bao gồm thị trấn Bo cũ và khu vực dự kiến mở rộng thuộc xã Vĩnh Đồng, xã Kim Bôi); phát triển đô thị – dịch vụ – du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ khai thác gắn với nguồn tài nguyên nước khoáng nóng; phát triển lâm nghiệp và du lịch sinh thái rừng.

Quy mô khoảng 26.985ha, dân số đến năm 2030 là 75,9 nghìn người, đến năm 2040 là 89,9 nghìn người.

Tiểu vùng 3: Gồm 3 xã (Cuối Hạ, Nuông Dăm, Mỵ Hoà) và đô thị Bãi Xe (bao gồm hai xã Nam Thượng, Sào Báy); phát triển nông nghiệp sạch, du lịch nghỉ dưỡng, sức khoẻ gắn với nguồn nước khoáng nóng, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Quy mô khoảng 13.972ha, dân số đến năm 2030 là 35,4 nghìn người, đến năm 2040 là 41,9 nghìn người.

Huyện Kim Bôi định hướng phát triển 3 điểm đô thị hình thành theo chuỗi dọc Quốc lộ 6D.

Các chương trình ưu tiên đầu tư: Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng, trong đó đề xuất nội dung kế hoạch lập các đồ án quy hoạch chung: Quy hoạch chung đô thị Bo, Quy hoạch chung đô thị Bãi Chạo, Quy hoạch chung đô thị Bãi Xe (Nam Thượng), Quy hoạch chung xây dựng khu vực hai bên trục đường liên kết vùng, Quy hoạch chung khu chức năng phát triển thương mại dịch vụ và du lịch phía Tây, Quy hoạch chung khu chức năng phát triển thương mại dịch vụ phía Đông, Quy hoạch chung khu chức năng hỗn hợp phía Nam, Quy hoạch chung khu chức năng phát triển dịch vụ du lịch Hợp Tiến; các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết trong khu vực đô thị, khu chức năng;…

Chia sẻ:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Có thể bạn quan tâm